อวิหิงสา

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุข

มูลนิธิอวิหิงสา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางทางใจโดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านสุขภาพใจตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

พันธกิจของมูลนิธิ อวิหิงสา​

มูลนิธิอวิหิงสา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสาร ให้ข้อมูล การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสติ ทำสมาธิ หรือการบำบัดโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์ นักจิตบำบัด พระสงฆ์ ครูฝึกสมาธิ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมเพื่อความถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงในความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสุขภาพใจให้แข็งแรง

งานของเรา

มูลนิธิอวิหิงสา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางทางใจโดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านสุขภาพใจตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสาร ให้ข้อมูล การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสติ ทำสมาธิ หรือการบำบัดโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์ นักจิตบำบัด พระสงฆ์ ครูฝึกสมาธิ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมเพื่อความถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงในความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสุขภาพใจให้แข็งแรง

My Story

โครงการของเรา

ตั้งแต่ปี2565 มูลนิธิอวิหิงสาร่วมกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ โครงการสุขเสมอมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเมืองได้ผ่อนคลายกายใจ มีภูมิคุ้มกันใจ สร้างสมดุลชีวิต ผ่านการฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์อนลิมาน ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ 

มูลนิธิอวิหิงสาจัดโครงการดูแลใจผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

มูลนิธิอวิหิงสาเข้าไปช่วยดูแลใจคนในชุมชนต่างๆ ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ 

พื้นที่ปลอดภัยที่พร้อมเติมพลังบวกให้กับทุกคน เป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านความรู้สึกกังวล สับสน ท้อแท้และเหนื่อยล้า ให้กลับมาสดชื่นและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง เราจะช่วยเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาเข้มแข็งและมีความสุข ด้วยกิจกรรมต่างๆที่ปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

โรคทางใจ หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่กำลังกลายเป็นโรคที่หลายคนป่วยกันโดยไม่รู้ตัว แถมยังมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางใจในช่วงวัยที่ลดลงเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้จากข่าวการตัดสินใจฆ่าตัวตายที่เพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคนใกล้ตัวที่ทำให้ต้องมาตระหนักถึงการแก้ปัญหา หรือพาตัวเองไปรักษากันมากขึ้น

กิจกรรมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 Strengthen Your Mind สร้างเกราะคุ้มภัยใจด้วยตัวของเรา

ทีมงาน