โครงการสุขเสมอมา

สุขเสมอมา

ตั้งแต่ปี2565 มูลนิธิอวิหิงสาร่วมกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ โครงการสุขเสมอมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเมืองได้ผ่อนคลายกายใจ มีภูมิคุ้มกันใจ สร้างสมดุลชีวิต ผ่านการฟังธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์อนลิมาน ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

กิจกรรมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 Strengthen Your Mind สร้างเกราะคุ้มภัยใจด้วยตัวของเรา

กิจกรรมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ธรรมบรรยาย หัวข้อ "Quality Time ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เพราะเวลาทุกคนมีจำกัด" โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

กิจกรรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ธรรมบรรยาย หัวข้อ "เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว (เพราะเราคือส่วนหนึ่งของกันและกัน)" โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

กิจกรรมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ธรรมบรรยาย หัวข้อ "ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ ชนะใจตน" โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

กิจกรรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ธรรมบรรยาย หัวข้อ "ร้อนนอก เย็นใน ใจสงบ" โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

กิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ธรรมบรรยาย หัวข้อ "พรหมวิหารธรรม กับการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข" โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

กิจกรรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ธรรมบรรยาย หัวข้อ "New Year New Me" โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

กิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ธรรมบรรยาย หัวข้อ "สุข - ทุกข์ อยู่ที่ใจ" โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ