โครงการดูแลใจในเรือนจำ

ดูแลใจในเรือนจำ

มูลนิธิอวิหิงสาจัดโครงการดูแลใจผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

กิจกรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ฝึกลมหายใจคลายเครียด ฟังคลื่นเสียง Sound Therapy ณ เรือนจำ

กิจกรรมเมื่อวันที่ เมษายน 2565 ฝึกลมหายใจคลายเครียด ฟังคลื่นเสียง Sound Therapy ณ เรือนจำ