โครงการGroundใจ

Groundใจ

พื้นที่ที่เปิดกว้างให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย พบกับกิจกรรมดีๆ และความรู้ในการเยียวยาใจตัวเองในโลกที่สับสนวุ่นวาย

Facebook

https://www.facebook.com/GroundJai.th

Instagram

https://www.instagram.com/groundjai/

tiktok

https://www.tiktok.com/@ground.jai

youtube

https://www.youtube.com/@GroundJai