โครงการดูแลใจในชุมชน

ดูแลใจในชุมชน

มูลนิธิอวิหิงสาเข้าไปช่วยดูแลใจคนในชุมชนต่างๆ ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ 

กิจกรรมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ฝึกลมหายใจคลายเครียด พร้อมรับฟังคลื่นเสียง Sound Therapy และร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดป่าชัยมงคล จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมเมื่อวันที่ มีนาคม 2564 ฝึกลมหายใจคลายเครียด พร้อมรับฟังคลื่นเสียง Sound Therapy และร่วมฝึกสมาธิในชุมชน