โครงการ

โครงการ

Past Events

กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ

โครงการสุขเสมอมา

ตั้งแต่ปี2565 มูลนิธิอวิหิงสาร่วมกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ โครงการสุขเสมอมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเมืองได้ผ่อนคลายกายใจ มีภูมิคุ้มกันใจ สร้างสมดุลชีวิต ผ่านการฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์อนลิมาน ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ 

มูลนิธิอวิหิงสาจัดโครงการดูแลใจผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ

มูลนิธิอวิหิงสาเข้าไปช่วยดูแลใจคนในชุมชนต่างๆ ร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังคลื่นเสียงบำบัด เพื่อจัดสมดุลกายใจ 

พื้นที่ปลอดภัยที่พร้อมเติมพลังบวกให้กับทุกคน เป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านความรู้สึกกังวล สับสน ท้อแท้และเหนื่อยล้า ให้กลับมาสดชื่นและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง เราจะช่วยเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาเข้มแข็งและมีความสุข ด้วยกิจกรรมต่างๆที่ปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล