Strengthen Your Mind สร้างเกราะคุ้มภัยใจด้วยตัวของเรา

โครงการสุขเสมอมา

Strengthen Your Mind สร้างเกราะคุ้มภัยใจด้วยตัวของเรา

ในโอกาสเดือนเเห่งการดูแลสุขภาพจิตโลก และความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้ง่ายมากในสังคมยุคนี้
เราจึงตั้งใจจัดกิจกรรมเล็กๆ ร่วมกับ @groundjai สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพใจที่เราหวังจะมีส่วนช่วยผู้คนได้มีวิธีรับมือกับความเครียดหรือช่วยให้คุณสบายใจขึ้น

21 ต.ค. 2566
อาคารกวีบรรณาลัย ชั้น 3 วัดบวรนิเวศวิหาร