เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว (เพราะเราคือส่วนหนึ่งของกันและกัน)

โครงการสุขเสมอมา

เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว (เพราะเราคือส่วนหนึ่งของกันและกัน)

สุขเสมอมาจัดกิจกรรมบรรยายธรรมและปฏิบัติจิตภาวนา เพื่อนการตื่นรู้ พัฒนาพลังชีวิต ผ่านศาสตร์การเดินทางภายใน

5 ส.ค. 2566
วัดบวรนิเวศวิหาร