ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ ชนะใจตน

โครงการสุขเสมอมา

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ ชนะใจตน

สุขเสมอมาจัดกิจกรรมบรรยายธรรมและปฏิบัติจิตภาวนา เพื่อนการตื่นรู้ พัฒนาพลังชีวิต ผ่านศาสตร์การเดินทางภายใน

13 พ.ค. 2566
วัดบวรนิเวศวิหาร