กิจกรรมธรรมบรรยาย เรื่อง สุข-ทุกข์ อยู่ที่ใจ

โครงการสุขเสมอมา

สุข - ทุกข์ อยู่ที่ใจ

สุขเสมอมาจัดกิจกรรมบรรยายธรรมและปฏิบัติจิตภาวนา เพื่อนการตื่นรู้ พัฒนาพลังชีวิต ผ่านศาสตร์การเดินทางภายใน

11 ธ.ค. 2565
วัดบวรนิเวศวิหาร