พรหมวิหารธรรม กับการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข

โครงการสุขเสมอมา

พรหมวิหารธรรม กับการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข

สุขเสมอมาจัดกิจกรรมบรรยายธรรมและปฏิบัติจิตภาวนา เพื่อนการตื่นรู้ พัฒนาพลังชีวิต ผ่านศาสตร์การเดินทางภายใน

11 มี.ค. 2566
วัดบวรนิเวศวิหาร