ร้อนนอก เย็นใน ใจสงบ

โครงการสุขเสมอมา

ร้อนนอก เย็นใน ใจสงบ

สุขเสมอมาจัดกิจกรรมบรรยายธรรมและปฏิบัติจิตภาวนา เพื่อนการตื่นรู้ พัฒนาพลังชีวิต ผ่านศาสตร์การเดินทางภายใน

11 เม.ย. 2566
วัดบวรนิเวศวิหาร