มูลนิธิอวิหิงสา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางทางใจโดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านสุขภาพใจตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสาร ให้ข้อมูล การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสติ ทำสมาธิ หรือการบำบัดโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์ นักจิตบำบัด พระสงฆ์ ครูฝึกสมาธิ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมเพื่อความถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงในความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสุขภาพใจให้แข็งแรง

Sky

โรคทางใจ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คร่าชีวิตคนไทยได้ไม่แพ้โรคอื่นๆ แถมยังเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งผู้ที่ป่วยโรคทางใจยังมีช่วงอายุที่น้อยลงด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เราต้องตระหนักและให้ความสำคัญกันมากขึ้น รวมทั้งต้องทำความเข้าใจในตัวผู้ป่วยด้วย 

My Story

โรคทางใจ หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่กำลังกลายเป็นโรคที่หลายคนป่วยกันโดยไม่รู้ตัว แถมยังมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางใจในช่วงวัยที่ลดลงเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้จากข่าวการตัดสินใจฆ่าตัวตายที่เพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคนใกล้ตัวที่ทำให้ต้องมาตระหนักถึงการแก้ปัญหา หรือพาตัวเองไปรักษากันมากขึ้น

กิจกรรมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 Strengthen Your Mind สร้างเกราะคุ้มภัยใจด้วยตัวของเรา

ทีมงาน