ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดป่าชัยมงคล จ.บุรีรัมย์

โครงการดูแลใจในชุมชน

ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดป่าชัยมงคล จ.บุรีรัมย์

24 ต.ค. 2565
วัดป่าชัยมงคล จ.บุรีรัมย์